5 signálu psí lásky

5 signálu psí lásky

Od zamilovaných pohledů k prosté blízkosti, díky těmto 5 signálům vám pes vyjadřuje svou bezpodmínečnou lásku. 

1) Pes vás vítá při příchodu

Ne vždy vítání u dveří značí lásku, může být i výrazem separační úzkosti. Blíží-li se k vám pes s vrtícím se ocáskem, jde o dostatečnou známku toho, že je šťastný, že vás vidí. 

2) Pes na vás hledí klidným pohledem „psíma očima“

Není pochyb o tom, že tímto pohledem se nás psi snaží k něčemu vyzvat – „Pojď si se mnou hrát“, „Pojďme na procházku“, „Dal bych si něco dobrého“. Podle posledních studií však psi tímto pohledem sledují více než sociální podněty. Nová studie provedená Miho Nagasawa z Azabu University v Japonsku a jeho kolegy zjistila, že psům se při dělání „psích očí“ v těle uvolňuje oxytocin (hormon lásky). Dále přišli na to, že při vzájemném očním kontaktu se i u člověka vytváří oxytocin a dochází k pozitivní zpětné smyčce. Jde o ten samý hormon, který se vytváří v těle matky držící své novorozené dítě.  Proto výzkumníci dochází k závěru, že při vzájemném očním kontaktu se mezi člověkem a psech vytváří stejné pouto, jako mezi matkou a jejím dítětem. 

Nutno podotknout, že ve psím světe existuje také dominantní pohled, který má od toho zamilovaného velmi daleko. Ve skutečnosti jde o akt agrese, proto není vhodné zírat na neznámého psa, který oční kontakt může vnímat jako hrozbu. 

3) Pes se za vámi chodí nezištně pomazlit

Toto je prostý a jednoduchý znak náklonnosti. Pes tak dělá bez vidiny zisku pro sebe a těší se z pouhé vaší blízkosti. 

4) Pes chce být ve vaší blízkosti

Možná je pes spolu s vámi ve stejné místnosti, jen tak podřimuje a zdánlivě si vás nevšímá. Faktem ale je, že výběr místa nejblíže vám značí, že je mu dobře ve vaší společnosti. 

5) Pes vám nosí hračky a snaží se vás zapojit do hry

Tak jako lidé, i psi podléhající depresi, strachu či úzkosti inklinují ke hrám, u kterých se mohou uvolnit. Štastní psi, tedy psi, kteří milují své páníčky, si nejraději hrají s šíleně pískajícími hračkami, ze kterých my lidé tak uchvácení rozhodně nejsme. 

Co není znakem náklonnosti?

Když pes při vašem odchodu začne šílet. Jde o velmi běžný jev zvaný separační úzkost, který vede k problematickému chování psa. Nevyrovnaný pes je na vás bezpodmínečně vázán, zatímco zdravě vyrovnaný pes ví, že se zase vrátíte a váš odchod v něm nevyvolává bouřlivé úzkostlivé reakce.  Nikdo nemůže jistě říci, v čem tkví příčina separační úzkosti. Některé výzkumy se zaměřují právě na tuto příčinu a zjišťují, zda je důvodem přehnané sociální cítění či zda je úzkost vyvolána hyperaktivním strachovým systémem